Trang Trại Nuôi Chồn

Trang Trại Nuôi Chồn

Trang Trại Nuôi Chồn

Chọn vùng đất trồng cà phê ở độ cao trên 1400 mét

Cây cà phê đang trổ hoa

Cà phê chín được cho chồn ăn

Trang trại nuôi chồn riêng biệt tại vườn cà phê của chúng tôi

Trang trại nuôi chồn