Quy Trình Sản Xuất

Quy Trình Sản Xuất

Quy Trình Sản Xuất

Chọn vùng đất trồng cà phê ở độ cao hơn 1400 mét

vườn cà phê trên độ cao 1500m

Phong cảnh vườn cà phê chồn

 

Cây cà phê đang trổ hoa

cây cà phê ra hoa

 

Cà phê chín được cho chồn ăn

Chồn ăn cà phê chín

 

Trại nuôi chồn

trại nuôi chồn Hương

 

Chuyên gia kiểm tra chất lượng cà phê

tự chế biến cà phê chồn tại nhà

 

Bảng kiểm tra chất lượng:

 

 

 

Tận hưởng hương vị độc đáo của cà phê chồn

ly cà phê chồn