Đoàn Văn Nghệ Sĩ

Đoàn Văn Nghệ Sĩ

Trong dịp lưu trú tại Trại sáng tác Lâm Đồng, Đoàn văn nghệ sĩ gồm Nguyên Hiệu Trưởng ĐH Mỹ Thuật TpHCM - Họa sĩ Nguyễn Hoàng cùng các người bạn đã ghé thăm trang trại Cà Phê Chồn như một duyên may của những tâm hồn đồng điệu.

Video clip:

http://www.youtube.com/watch?v=R-rt6ShCVWk&feature=youtu.be

Đoàn Văn Nghệ Sĩ Đoàn Văn Nghệ Sĩ Đoàn Văn Nghệ Sĩ Đoàn Văn Nghệ Sĩ Đoàn Văn Nghệ Sĩ Đoàn Văn Nghệ Sĩ Đoàn Văn Nghệ Sĩ