Cựu Sinh Viên Đại Học Kinh Tế Đến Thăm Trang Trại Bạn Cũ

Cựu Sinh Viên Đại Học Kinh Tế Đến Thăm Trang Trại Bạn Cũ

Xin gởi các bạn các tấm hình mà Lớp TKNN đi thưởng lãm ”chồn” ban đêm tại Weasel Coffee của bạn Nguyễn Quốc Minh. Rất cảm ơn tấm thịnh tình mà LS Minh đã tiếp đãi đoàn TKNN ; ngoài ra bạn Nguyễn Quốc Minh cũng gởi lời xin lỗi Đoàn của chị Vũ Thanh TD/Khxh5 (Houston TX) vừa qua có ghé Weasel Coffee vì thời gian đó anh Minh không có mặt ở trang trại nên phần tiếp đón không được chu đáo nên đành thất lễ …

Cựu Sinh Viên Đại Học Kinh Tế Đến Thăm Trang Trại Bạn Cũ Cựu Sinh Viên Đại Học Kinh Tế Đến Thăm Trang Trại Bạn Cũ Cựu Sinh Viên Đại Học Kinh Tế Đến Thăm Trang Trại Bạn Cũ Cựu Sinh Viên Đại Học Kinh Tế Đến Thăm Trang Trại Bạn Cũ