Team Building Tập Đoàn Thuốc Lá 555

Team Building Tập Đoàn Thuốc Lá 555

Ngày 26/06/2013 Trang Trại Cà Phê Chồn Trại Hầm - Đà Lạt vinh hạnh đón tiếp Đoàn khách gồm các CEO khu vực cửa tập Đoàn Thuốc Lá BRITISH AMERICAN.

Trong khuôn khổ 3 tiếng hoạt động ngoài trời khách hàng được tận tay trồng giống cà phê Moka đặc trưng tại thành phố Đà Lạt; pha chế - thưởng thức cà phê Chồn, tiệc nhẹ trong tiếng ca múa của đoàn nhạc dân tộc mang đậm bản sắc Cao Nguyên.

Video Clip Liên Quan: 

http://www.youtube.com/watch?v=UdS6edeDqIU

http://www.youtube.com/watch?v=LDWLG-LcaeA

http://www.youtube.com/watch?v=929Zv4IKAXs

http://www.youtube.com/watch?v=orHtWaApaS0

http://www.youtube.com/watch?v=bzS143TU0WE

Team Building Tập Đoàn Thuốc Lá 555 Team Building Tập Đoàn Thuốc Lá 555 Team Building Tập Đoàn Thuốc Lá 555 Team Building Tập Đoàn Thuốc Lá 555 Team Building Tập Đoàn Thuốc Lá 555 Team Building Tập Đoàn Thuốc Lá 555 Team Building Tập Đoàn Thuốc Lá 555 Team Building Tập Đoàn Thuốc Lá 555 Team Building Tập Đoàn Thuốc Lá 555